Categories
Nekategorizirano

DAN SPOMINA NA MRTVE, VSI SVETI

UVOD

Dan mrtvih ali dan spomina na mrtve je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 1. novembra. Praznuje se tudi drugod po svetu. Praznik Vsi sveti, pa se praznuje v spomin na zveličane člane Cerkve, svetnike, kot krščanski praznik. Včasih se je praznoval 13. maja, v devetem stoletju pa ga je Papež Gregor IV. premaknil na 1. november. Tako se praznika praznujeta na isti, dela prosti dan, kristjani in pripadniki drugih ver, pa se lahko tako spominjajo svojih preminulih, vendar kljub istim koreninam nimata enakega pomena.

Slika 1: Vsi sveti, krščanski praznik

VSI SVETI

Seveda so ljudje od nekdaj imeli posebne običaje ob smrti ljubih oseb. V preteklosti so verjeli v različne stvari, na primer v onostranstvo tako kot še danes, in so jih na podlagi tega tudi pokopavali različno, a kljub temu so se jih vedno spominjali. Že od začetka krščanstva so verniki praznovali praznik, v spomin na zveličane člane Cerkve, ki so sedaj preminuli v nebesih. Tako so jim posvetili en dan v letu, v času papeža Bonifacija IV. je bil to 13. maj. Prosil je takratnega cesarja, če lahko kristjani mašujejo in častijo vse svetnike v Panteonu in od takrat naprej so imeli notri obrede, krščanske procesije in uživali Gospodovo sveto kri in telo. Prav tako so se na ta dan zbirale v Rimu velike množice romarjev. Ker so menili, da maj ni primeren mesec, so običaj premaknili na 1. november in hkrati tako kot v rimski državi, ustanovili praznik v frankovski državi. Tako praznik vsi sveti praznuje in poveličuje poleg javno razglašenih svetnikov, tudi neimenovane, katere se niso mogli spominjati pri bogoslužjih. Vsebina krščanskega praznika se razlikuje od slovenskega državnega praznika, skupen jima je le datum.

Dan spomina na mrtve, od leta 1959 dela prost dan in državni praznik, je svoje poimenovanje uradno dobil leta 1989, in se praznuje v spomin na preminule. Dan danes, ljudi pokopavamo na pokopališčih in si življenje po smrti lahko razlagamo drugače, saj velikokrat to izvira iz naše vere in kaj čutimo v sebi. Skupen pa nam je dan, ko se preminulih lahko spomnimo, na dela prost dan in praznujemo njihov odhod na boljši in lepši kraj počitka.

DAN SPOMINA NA MRTVE

V preteklosti, so si kristjani predstavljali umrle kot duše, ki se morajo očistiti grehov, preden smejo v nebesa. Za to naj bi bila potrebna molitev, katero so velikokrat naročili tudi drugim, predvsem otrokom in revežem. Ti so predvsem 2. novembra hodili od hiše do hiše in ljudi obdarjali s pecivom, ta obred je še ostanek iz pred krščanstva.

Slika, ki vsebuje besede stavba

Opis je samodejno ustvarjen
Slika 2: Okrašeni grobovi s cvetjem in svečami

Danes pa je značilno, da se na grobu preminulega posamično, ali v ožjem družinskem krogu zberemo in se ga spominjamo s pomočjo molitev, besed in stvari, ki nas spominjajo nanj. Na grob postavimo šopke rož ali cvetlične aranžmaje, ter druge grobne pridatke kot so najpogosteje sveče, vence in ikebane. Na ta dan potekajo tudi žalne slovesnosti in verski obredi za umrle, to so daljše maše, v Cerkvah.

Slika, ki vsebuje besede prst, zunanje, rdeča, kmetijski stroj

Opis je samodejno ustvarjen
Slika 3: Odpadne nagrobne sveče

SODOBNI PROBLEM ONESNAŽEVANJA

Ker pa ljudje tako množično kupujejo, prižigajo in porabljajo sveče, smo Slovenci eni izmed največjih porabnikov nagrobnih sveč v Evropi, vsak prebivalec Slovenije tako v povprečju porabi 12,5 nagrobnih sveč na leto, okrog 1. novembra pa se to število lahko poviša še za šest. Iz nagrobnih sveč proizvedemo 4 tisoč ton odpadkov, katere  le deloma recikliramo, plastiko prodamo kupcem v tujino, vosek se uporabi ponovno v proizvodnji, približno 11 ton železnih pokrovčkov in 1 tona odpadnih nagrobnih sveč, pa ostane v Sloveniji. Prav tako je reciklaža zelo potratna. Strokovnjaki in okoljevarstveniki vsako leto opozarjajo naj nagrobne sveče kupujemo v zmernih količinah, saj velja iskrenost naših misli in to, da se spominjamo umrlih. Pojavili so se tudi alternativni produkti, ki niso škodljivi, kot so sveče iz čebeljega voska in papirnate zastavice na grobih, ki pa se žal niso obnesle.

ZAKLJUČEK

Praznik dan spomina na mrtve, praznovan 1. novembra, je ključen za ljudi, da se spominjamo svojim preminulih, je pa tudi del naše kulture, saj je to običaj, ki sega globoko v preteklost, tako kot krščanski praznik vsi sveti, ki se praznuje v spomin svetnikom in vsem članom Cerkve, katere se ne praznuje drugače. V sodobnem času z obiskom grobov, prižiganjem sveč ter prinašanjem cvetličnih aranžmajev počastimo, se spominjamo in pokažemo spoštovanje do človeka ki tam počiva. Prav tako je to čas, ko se lahko ponovno združijo prijatelji in družina in pridejo skupaj kot celota.

SUMMARY

All Saints day is a Christian solemnity, celebrated in honour of all the saints, including those who do not or are no longer celebrated individually. It originates from the 4th century and it is celebrated on November 11th. But in recent decades, some people in Europe started celebrating a similar version of this cultural celebration, called Memorial Day. It is celebrated on the same day, but its habits and customs are different. People on this day show respect to their deceased family members and relatives by visiting their graves and decorating them with candles and flower arrangements. This celebration is vital, as it allows us humans to come together, remember and say goodbye to our beloved deceased relatives.

 BESEDILNI VIRI:

Wikipedija, 9.11.2020, All Saints day, dostopno na spletnem viru: https://en.wikipedia.org/wiki/All_Saints%27_Day, 30.11.2020, 18:13

Wikipedija, 29.10.2018, Vsi sveti, dostopno na spletnem viru: https://sl.wikipedia.org/wiki/Vsi_sveti, 30.11.2020, 18:16

Wikipedija, 31.10.2018, Dan spomina na mrtve, dostopno na spletnem viru: https://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_spomina_na_mrtve, 30.11.2020, 18:44

Ekologi brez meja, 22.9.2012, Ločeno zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, dostopno na spletnem viru: https://ebm.si/prispevki/loceno-zbiranje-odpadnih-nagrobnih-svec, 6.12.2020, 16:52

SLIKOVNI VIRI:

Slika 1: Angelico Fra, 1423-1424, The national galery, 9.12.2020, 9:32, dostopno na spletnem viru:https://www.nationalgallery.org.uk/media/32736/n-0663-03-000058-hd.jpg?center=0.34361233480176212,0.42511013215859028&mode=crop&width=350&height=350&rnd=132385439151300000&bgcolor=fff

Slika 2: Nikolić Vukašin, 2.11.2015, KTV Ormož, 9.12.2020, 9:27, dostopno na spletnem viru: https://ktv-ormoz.si/wp-content/uploads/2015/11/DSC00920.jpg

Slika 3: Race Helena, 22.10.2019, Primorske novice, 9.12.2020, 9:19, dostopno na spletnem viru: https://static.primorske.si/foto/micro/politika/716844_244-svece.jpg